Om os / Regler i Hallen

Regler i Hallen

 
HUSK AT SÆTTE P-SKIVEN!
 
Som noget nyt skal man medbringe en 20'er til skabene hvis de skal låses. Denne får man tilbage når skabet låses op igen.
 
Undervisningen foregår i Frederikshavn Svømmehal. Svømmehallen er en stor svømmehal med 4 bassiner, hvoraf vi benytter øvebassinet, der altid har en temperatur på 33 grader. Derudover benytter vi 25 Meter bassinet til de let øvede og øvede. Svømmehallen har mange gode faciliteter at tilbyde og vi er glade for at kunne benytte hallen, til vores undervisning. For at vi må benytte disse dejlige faciliteter, er der også nogle regler som skal overholdes. Vi beder derfor jer forældre om at respektere disse få regler, så vi kan fortsætte samarbejdet med hallen.

Bemærk at forældre IKKE må opholde sig i vådområdet i Frederikshavn Svømmehal under undervisning. Denne regel er foranlediget af hygiejniske og sikkerhedsmæssige grunde.
Det er tilladt forældre at bringe og hente børn i forbindelse med undervisning.

Svømmehallen har den regel, der hedder, at børn på 6 år og opefter skal benytte det omklædningsrum de hører til.

Det er i år blevet besluttet, at man som forældre tager plads i klublokalet under træningen. Begrundelsen herfor er, at barnet bedre kan koncentrere sig og derved få det optimale ud af træningen. Det vil være muligt at følge undervisningen på balkonen i september måned, gangen før juleafslutningen, samt gangen før sæson afslutningen. Herefter henstiller vi til, at man tager plads i klublokalet.

 
 
 
 
Frederikshavn SvÝmmeskole | 9900 Frederikshavn  | Tlf.: 41 27 40 70 | info@svommeskolen.dk